Het rendement van onafgedekte zonnecollectoren voor het verwarmen van  uw zwembadwater is de afgelopen jaren door verschillende onafhankelijke onderzoekcentra onderzocht. SunDisc heeft de uitkomsten en aanbevelingen van deze onderzoeken gebruikt om de vorm en samenstelling van zijn zonnecollector te optimaliseren. Daarnaast zijn de gegevens gebruikt om in eigen beheer een besturing te ontwikkelen die het hoge rendement van de zonnecollectoren optimaal benut. Het resultaat van deze inspanningen is een bijzonder hoog gemiddeld rendement van ruim 45% over de periode mei - september. Met andere woorden, ruim 45% van de door de zon ingestraalde energie wordt omgezet in nuttige warmte. 

Uiteraard is het piekvermogen van de SunDisc-collector aanzienlijk hoger. In het vroege voorjaar worden namelijk gemakkelijk rendementen behaald van 86% en hoger. Dit impliceert dat de zonnewarmte opgevangen door de zonnecollectoren van SunDisc, u een hoge mate van energiebesparing oplevert.