user_mobilelogo

Het aantal zonnecollectoren dat men voor het verwarmen van een zwembad nodig heeft, is afhankelijk van de hoeveelheid zon. Voor België heeft men een zonnecollector-oppervlak van 30% tot 40% van het zwembadoppervlak nodig om een comfortabele zwembadverwarming te realiseren. Dit is natuurlijk afhankelijk van de ligging van het zwembad, al dan niet toegepaste afdekking en van de mate van comfort dat men wenst. Deelt men dit getal (het percentage van het zwembadoppervlak) door 3,81 (oppervlak van een SunDisc-collector), dan weet men bij benadering het aantal benodigde zonnecollectoren.